'Opa Dorus'
- Algemene informatie -


Dorus Rijkers (1847-1928) had verschillende baantjes gehad voordat hij schipper werd van de roeireddingboot in Den Helder. Zijn eerste redding verrichtte hij met zijn eigen boot (1872) waarmee hij 25 mensen van het schip ' Australia' redde. In die tijd werd de roeireddingboot met een stoomsleepboot buitengaats gebracht, waarna er verder geroeid werd. En dat in de meest moeilijke situaties, een schip vergaat meestal niet bij mooi weer.

Dorus, eigenlijk Theodorus, kwam na een goed verlopen reis op haringvangst in een vrolijke bui uit het cafť.Op de hoek van de straat zag hij een weduwe voor haar winkeltje staan. Zij had zes kinderen waarvan ze de jongste van acht maanden op haar arm droeg. Dorus maakte een praatje met haar en gaf het kind een cent voor zijn spaarpot en zei: "t Zou mij niks verwonderen als ik je vader nog eens werd !" "Ga nou deur" zei de weduwe, maar Dorus wist wat hij wilde. "As 'k de sjouw krijg, kom 'k eens bij je" zei Dorus.
De sjouw is de verzekeringspremie die uitgekeerd werd als een schip dat aan de grond zat geholpen werd. Maar het kon vaak jaren duren voordat die uitgekeerd werd. Maar Dorus had geluk. Een week later kreeg hij zijn sjouw, acht en dertig guldens. Met een half flessie pons en een pond allerhande ging hij direct op aanzoek.
En werd op zijn drieŽntwintigste de tweede vader van zes kinderen, waarvan de oudste zoon al 18 jaar was. Een paar jaar later werd hij Opa. Toen noemde heel Den Helder hem "Opa" en dat is altijd zo gebleven.

In totaal redden Dorus en zijn bemanningen meer dan 500 mensen van de verdrinkingsdood. Daarvoor kregen ze vele medailles en andere huldeblijken.

Na zijn pensioen (1911) bleek dat hij en andere oud-redders eigenlijk verkommerden en zeer armoedig moesten leven. Een van zijn gouden medailees moest hij zelfs verkopen om een fiets te kunnen kopen. En tot ver in zijn zevenstigste levensjaren had hij allerhande baantjes om te overleven. Daarom werd in 1923 het 'Helden der Zee-fonds Dorus Rijkers ' opgericht.
at zamelde geld in voor een kleine wekelijkse uitkering voor oud-redders en hun nabestaanden. Die hadden tenslotte hun eigen leven in gevaar gebracht om anderen te redden.
Voor dit fonds zijn indertijd vele acties gevoerd door geheel Nederland. Zijn gezicht kwam in allerlei kranten en op tabak- en zeepprodukten. Daarom kennen velen nog steeds de naam: Dorus Rijkers.
Bij een onderzoek dat een Haagse bioscoop onder zijn bezoekers hield, bleek dat Dorus Rijkers zelfs de meest populaire man van het land was ! Niet helemaal vreemd, want Henri ter Hall, de bekende revue-artiest uit Rijswijk, was voorzitter van het Dorus Rijkers-fonds geworden.

Het Dorus Rijkers fonds bestaat nog steeds. Inmiddels kunnen er ook andere 'redding-gerelateerde" doelen mee ondersteund worden. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe reddingboot.

 

Zie ook:


[ Hoofdpagina ] - [ Disclaimer ]